...

20 tipů, co dělat v Třeboni a okolí + tipy na ubytování

Pokud se chystáte na dovolenou do jižních Čech, určitě byste měli navštívit Třeboň. Když se řekne Třeboň nebo Třeboňsko, nejspíš se vám vybaví rybníky. Třeboňsko je často označováno jako krajina dvojího nebe, což odkazuje k velkému množství rybníků, najdete jich tu na pět set.

Třeboň ale není jen o rybnících, v historickém centru je krásný zámek, klášter i park, najdete tu renesanční měšťanské domky a z centra se můžete dojít podívat na Schwarzenberskou hrobku.

Co tedy všechno vidět a a co dělat v Třeboni? Připravila jsem pro vás tipy na památky, ale i rady, kde se v Třeboni ubytovat, najíst i kam zajít na kávu. A samozřejmě tu najdete památky, které byste měli navštívit.

Co vidět a dělat v Třeboni

Ubytování v Třeboni: Nejlepší hotely

Pokud vám nevadí být na kraji města (je poměrně malé, takže to nevidíme jako nevýhodu), krásné, čisté a poměrně moderní ubytování najdete v RELAX PARK Třeboň II.

Přímo v historickém centru města doporučujeme Apartmány Šupina.

Apartmány Šupina – nejlepší ubytován v Třeboni
Apartmány Šupina – nejlepší ubytován v Třeboni

Památky Třeboň: Tipy, co vidět v Třeboni

Pokud se chystáte na výlet do Třeboně, vyhraďte si na něj alespoň jeden celý den, ať si v klidu zvládnete projít všechny památky i si zajít dobrý oběd a kávu. Pojďme se podívat na památky, které byste v Třeboni neměli minout.

Masarykovo náměstí


Prohlídku Třeboně přirozeně začneme na Masarykovo náměstí, kde můžete obdivovat historické měšťanské domy s charakteristickými renesančními a barokními fasádami. Dominantou tohoto prostoru je stará radnice datovaná do roku 1566, o níž si více povíme níže.

Masarykovo náměstí s kašnou
Masarykovo náměstí s kašnou a morovým sloupem

Na náměstí stojí také výrazná čtyřboká věž, přistavěná k radnici v roce 1638, dosahující výšky 31 metrů. Z ochozu ve čtvrtém patře se naskýtá panoramatický výhled na okolí. Spolu s věží místního kostela tato věž tvoří výrazné dominanty městského panoramatu.

V blízkosti brány vedoucí do zámku se nachází takzvaný Ruthardovský dům, bývalá městská radnice, která v minulosti sloužila i jako pivovar. Po výstavbě nové radnice byl tento objekt připojen k zámeckému komplexu.

Měšťanské domy na náměstí
Měšťanské domy na náměstí

V sousedství se nachází hotel Zlatá hvězda, umístěný v domě čp. 106 a 107, a naproti stojí hotel Bílý koníček, jeden z prvních příkladů renesanční architektury ve městě, datovaný do roku 1544. Dům čp. 89, významný svými gotickými a renesančními prvky, je nejméně postižený přestavbami po požáru v roce 1562 a do roku 2009 sloužil jako obřadní síň.

Náměstí je také ozdobeno renesanční desetibokou kamennou kašnou od kameníka Jordana z roku 1569 a barokním Mariánským sloupem z roku 1780, dílem českobudějovického kameníka Leopolda Hubera. Hradecká brána na východní straně náměstí, součást městského opevnění z let 1525–1527, uzavírá tento historický prostor.

Zámek Třeboň

Třeboňský zámek patří mezi největší zámecké komplexy v České republice. Jeho historie sahá až do roku 1374, kdy zde stál panský dvorec, který byl následně proměněn na tvrz a kamenný hrádek.

Místo gotického hradu se později stalo honosným renesančním sídlem významného rodu Rožmberků. Rod Schwarzenbergů, který zámek vlastnil od roku 1660, ho obohatil barokními dostavbami na vnějším nádvoří. Zámek Třeboň je obklopen překrásným parkem a hradbami.

Co vidět v Třeboni? Zámek Třeboň
Co vidět v Třeboni? Zámek Třeboň

Augustiniánský klášter

Jen pár kroků od náměstí v Třeboni najdete augustiniánský klášter, který se rozkládá v uzavřeném areálu budov v okolí městských zdí. Klášter byl založen roku 1367 bratry z Rožmberka pro kanovníky řádu sv. Augustina. Hned po založení konventu byly postaveny hlavní klášterní budovy a kostel svatého Jiljí.

Z původního kláštera se zachovala v neporušeném stavu pouze křížová chodba s kaplí sv. Jana Křtitele ze 14. století. Patro této křížové chodby bylo v pozdějších dobách několikrát upraveno. Klášter byl zrušen v roce 1785, dnes mohou návštěvníci vstoupit pouze do kostela a přilehlé křížové chodby.

Co vidět v Třeboni? Augustiánský klášter
Co vidět v Třeboni? Augustiánský klášter

Městské opevnění

Městské opevnění Třeboně už zde stálo v 13. století. Opevnění bylo postupně vylepšováno a ve 20. letech 16. století bylo na jižní straně opevnění posíleno předsunutými dělovými baštami, příkopem a valy.

Městské opevnění v Třeboni
Městské opevnění v Třeboni

Opevnění města tvoří dva pásy hradeb s baštami, které mají cimbuří, brány a vodní příkopy napájené Zlatou stokou (vodní kanál v Třeboňské pánvi napájející tamější rybniční soustavu).

Určitě omrkněte i všechny brány do města, najdete tu Budějovickou, Hradeckou a Svinenskou bránu ze 14. století a Novohradeckou bránu, která přibyla v 16. století.

Zámecká lékárna

Kromě toho, že v Zámecké lékarně najdete dnes kavárnu, je tu také muzeum, kde kdysi bydlel lékárník. Lékárnu nemůžete při prohlídce Třeboně minout, má krásné sytě červené dveře.

Co dělat v Třeboni? Zajděte si do Zámecké lékárny, kde je muzeum a kavárna.
Co dělat v Třeboni? Zajděte si do Zámecké lékárny, kde je muzeum a kavárna.

Původně zde byly dva měšťanské domy, které koupil Petr Vok z Rožmberka po svém přestěhování do Třeboně. Domy zakoupil s úmyslem vybudovat palác pro uložení sbírek, obrazů, knih a uměleckých předmětů. Stavba začala v roce 1605 a první knihy se sem stěhovaly v letech 1607 a 1608.

V patře budovy kdysi bydlel lékárník a od roku 1727 také lékař. Lékárně zde fungovala až do nedávné doby.

Budějovická brána

Do historického centra Třeboně je několik vstupů, jedním z nich je Budějovická brána, která střeží vstup do města ze západní strany.

Původně se nacházela na tomto místě brána zvaná Nová Břilická. Budějovická brána byla postavena stavitelem Dominikem Cometou z Eckthurnu a Janem Lukanem v letech 1605 až 1610. Byla vybudována jako závěr stavby Dlouhé zámecké chodby, která vedla po městských hradbách.

Augustiniánský klášter a kostel v Třeboni
Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni

Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí

V blízkosti Masarykova náměstí v Třeboni najdete nádherný farní kostel Panny Marie Královny a svatého Jiljí. Tento historický dvoulodní děkanský kostel disponuje impozantní 56 metrů vysokou věží.

Původně zde byl kostel sv. Jiljí z druhé poloviny 13. století. V roce 1368 přišli na žádost Rožmberků augustiniáni a zahájili stavbu kláštera a přestavbu kostela na klášterní kostel. Do roku 1380 byly dokončeny křížová chodba s kaplí sv. Jana Křtitele a kostel. Stavba je provedena ve stylu vrcholné gotiky a dodnes si zachovala svou stavební neporušenost.

Augustiniánský klášter a kostel v Třeboni

V roce 1723 zasáhl Třeboň velký požár, který poškodil celé město včetně kostela. Přestože se zřítila klenba v presbytáři a interiér byl zničen, fresky a socha Třeboňské madony požáru přežily.

Na prohlídku můžete v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a v sobotu v 15 hodin. Mše svaté se slouží v neděli v 9:30, v úterý, středu, čtvrtek a pátek v 18:30 a první sobotu v měsíci v 9:00.

Dům Štěpánka Netolického
Dům Štěpánka Netolického

Dům Štěpánka Netolického

Dům Štěpánka Netolického, nacházející se v historickém centru Třeboně, je významným příkladem renesanční architektury v regionu. Ten byl majetkem Štěpánka Netolického, slavného rybníkáře a stavebníka, který dům získal sňatkem s vdovou Dorotou Lukšovou v roce 1522.

Od roku 2015 je dům po rozsáhlé rekonstrukci sídlem Centra Třeboňského rybníkářského dědictví, které zahrnuje stálou interaktivní expozici věnovanou rybníkářství, i osobnosti a dílu Štěpánka Netolického.

A kdo je Štěpánek Netolický? Netolický se narodil kolem roku 1460 v jihočeských Netolicích a během svého života proslavil konstrukcí sedmi větších a více než čtyřiceti menších rybníků. Jeho nejznámějším a nejvýznamnějším dílem je Zlatá stoka, kterou začal budovat na začátku 16. století. Zlatá stoka je více než 45 km dlouhá a spojuje třeboňské rybníky.

V rámci stálé interaktivní expozice návštěvníci seznámí nejen se Štěpánkem Netolickým, ale také s tím, jak vznikaly třeboňské rybníky, praktikách chovu ryb, a mohou si také vyzkoušet práci s měřičskými nástroji používanými při stavbě rybníků.

Věž Staré radnice
Věž Staré radnice

Věž staré radnice

Pokud máte rádi výhled, vystouptejte si na 31 metrů vysokou věž staré radnice, odkud si můžete prohlédnout Masarykovo náměstí a okolí z ptačí perspektivy. Tato vyhlídková věž, která je součástí městské památkové rezervace, je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Věž staré radnice je přístupná celoročně a výhled z ní je daleký a poměrně zajímavý, neboť se město nachází v naprosté rovině.

Dům přírody

V centru Třeboně můžete navštívit první Dům přírody v České republice. Stálá expozice Krajina a lidé je tvořena šesti tematicky zaměřenými místnostmi, které nabízejí zajímavé texty a zábavně-naučné aktivity pro návštěvníky všech věkových kategorií.

V průběhu prohlídky se dozvíte něco o historii rybníkaření, zdejším rašeliništi, mokřadech s chráněnými druhy živočichů či o řízení lesa Schwarzenberků a historii lázní Třeboň.

Muzeum marcipánu

Máte rádi marcipán? Pak se určitě stavte v malém muzeu marcipánu: Třeboň v marcipánu. Dozvíte se nejen něco o historii a výrobě marcipánu, ale můžete se naučit i jak rozpoznat pravý marcipán od jeho náhražek. No a pokud vás nezajímá ani historie ani výroba, tak si sem zkrátka jen zajděte na kvalitní marcipán.

Muzeum marcipánu
Muzeum marcipánu

Památník Jakuba Krčína

Jakub Krčín byl jeden z nejvýznamnějších českých rybníkářů, který ve službách Rožmberků přispěl k hospodářskému rozkvětu rožmberského panství. Rozšířil a upravil mnoho rybníků založených již zmíněným Štěpánkem Netolickým. Na Třeboňsku je Krčín známý především pro svá velká a megarozsáhlá vodní díla, mezi která patří rybníky Svět, Rožmberk a řeka Nová.

Rybník Svět byl založen v roce 1571 a jeho stavba vyžadovala zbourání části předměstí Třeboně. V roce 1584 začal Krčín budovat své nejvýznamnější dílo, rybník Rožmberk, který se stal největším českým rybníkem.

V Třeboni je Krčínovi věnována socha na hrázi rybníka Svět, která byla odhalena v roce 2004 a jejímž autorem je sochař Jan Hendrych.

Schwarzenberská hrobka
Schwarzenberská hrobka

Schwarzenberská hrobka

Hlavním cílem většiny turistů je Schwarzenberská hrobka, nedivím se, je to nádherná a impozantní stavba ze 19. století a poslední odpočinkové místo více než 26 členů významného šlechtického rodu Schwarzenbergů.

Nachází se v krásném prostředí anglického parku, zhruba 1 km od třeboňského zámku a na jihovýchodní straně rybníka Svět. Stavba hrobky byla iniciována hlavně Janem Adolfem II. Schwarzenbergem a jeho manželkou kněžnou Eleonorou.

Rybníky v Třeboni a okolí

Jak už jsme zmínili na začátku článku, na Třeboňsku je na pět set rybníků, pojďme se podívat na ty největší a nejznámější u Třeboně.

Rybník Rožmberk

Rybník Rožmberk je největší český rybník a někdy bývá nazýván Jihočeským mořem, osobně bych se v něm ale nekoupala 🙂.

Jeho rozloha činí impozantních 647 hektarů. Historie rybníka sahá do let 1584 až 1590, kdy byl vybudován slavným rybníkářem Jakubem Krčínem z Jelčan. U jeho hráze, která je dlouhá 2430 metrů, vysoká až 10 metrů a u paty široká 55 metrů, najdete mimochodem až 400 let staré duby.

Rybník Svět

Rybník Svět, který se pyšní pozicí sedmého největšího vodního tělesa v oblasti Třeboňska, se rozkládá na jižním konci Třeboně. Jeho existence je výsledkem vystavění hráze přímo u městských hradeb, díky čemuž se rybník stal nedílnou částí obranného systému města. Zakladatelem této hráze byl Jakub Krčín, který se podílel na jejím vzniku v letech 1571 až 1573.

Původně byl rybník Svět propojen s rybníkem Opatovským a došlo k zatopení i dalšího rybníka, Církvičného. Během jeho stavby byla pod vodou pohlcena také část Svinenského předměstí včetně špitálu a kaple. Kvůli komplikacím, které stavba přinesla, byl rybník zpočátku nazýván Nevděk a jeho rozloha činila 380 hektarů. Po záplavě v roce 1611 došlo k oddělení od rybníka Opatovského pomocí hráze, od té doby nese rybník jméno Svět.

Kam na výlet u Třeboně

Pokud už se chystáte do Třeboně, vyražte i na nějaké oblíbené výlety do okolí. Tady jsou naše tipy.

Jindřichův Hradec

Pouze 30 minut od Třeboně je Jindřichův Hradec, který je asi známý hlavně pro obrovský zámecký komplex, který patří k těm největším v České republice. Najdete tu ale celkově krásné historické centrum, ale i super místa na oběd nebo kávu, pokud nechcete jíst v Třeboni.

Vyhlídka Karlov
Vyhlídka Karlov v Jindřichově Hradci

České Budějovice

Kousek od Třeboně jsou i České Budějovice, u nás v jižních Čechách se říká, že v Budějovicích by chtěl žít každý.😁 Něco na tom asi bude. Historické centrum Českých Budějovic opravdu stojí za návštěvu alespoň na jeden den tu budete mít co dělat.

Začít můžete na náměstí Přemysla Otakara II, odkud je to jen kousek k Černé věži, ze které máte nádherný výhled na celé historické centrum. Věž je vysoká 72 metrů a pro návštěvníky je otevřená od dubna do října​​.

Dalším neméně zajímavým místem je katedrála svatého Mikuláše, která byla postavena ve 13. století v gotickém stylu a později přestavěn do barokního stylu.

Můžete navštívit i Jihočeské muzeum, prohlídněte si určitě i velkolepou barokní radnici, klášter dominikánů s Bílou věží, věž Železná panna a Samsonovu kašnu.

Noční České Budějovice
České Budějovice

Zámek Hluboká


Zámek Hluboká nad Vltavou je často označovaný za jeden z nejkrásnějších zámků v České republice, nedivíme se. Jeho historie sahá až do 13. století.

Zámek prošel v průběhu věků mnoha změnami a dnes je veřejnosti přístupný jako majestátní sídlo ve stylu romantického neogotika, byl inspirovaný anglickou gotikou, zejména královským zámkem Windsor.

Tuto podobu získal zámek díky přestavbě v 19. století na přání knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu, který se nechal inspirovat svou cestou do Velké Británi.

Tip na výlet z Českého Krumlova: Zámek Hluboká
Tip na výlet z Třeboně: Zámek Hluboká

Rašeliniště Červené Blato

Rašeliniště Červené Blato se nachází v jižní části Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Toto chráněné území je vyhlášené pro svůj rašelinný les, který je ideálním místem pro jarní výlety do přírody.

Najdete tu asi 3 km dlouhou naučnou stezku, a i když půjdete s dětmi, tak vám výlet nezabere více než 2 hodiny.

Rozhledna Rýdův Kopec

Pokud se chcete trochu vyvětrat, můžete vyrazit na zdejší rozhlednu Rýdův kopec. Najdete ji necelých 30 km severovýchodně od Třeboně, v katastru obce Děbolín nedaleko Jindřichova Hradce.

Kam na jídlo v Třeboni

Nejlepší jídlo mají v Třeboni v Bistro105, pokud máte ale rádi indickou kuchyni, určitě vás nadchne indická restaurace The Curry House.

Nejlepší kavárny v Třeboni

Pokud milujete kávu a chcete si dát i něco k snědku, zkuste Kafe ke kašně, Zámecká lékárna a nebo mimo centrum Zebří KAFE.

Často kladené otázky

Co dělat v Třeboni s dětmi?

Zajděte si do Domu přírody a do Muzea marcipánu, určitě se to bude dětem líbit.

Co dělat v Třeboni, když prší?

Zajděte si do Muzea Marcipánu, na prohlídku zámku a do Zámecké lékárny.

Který rybník v České republice je největší?

Největší rybník je Rožmberk.

Související články

Okomentovat

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zde se nacházíte

EvropaČeská republika20 tipů, co dělat v Třeboni a okolí + tipy na...

O autorovi

Lucie Konečná
Lucie Konečnáhttps://www.lkmedia.cz
Cestování miluji úplně od útlého dětství, v naší rodině koluje i historka, že až na své první cestě do zahraničí jsem začala spát celou noc. 😁 Procestovala jsem už víc jak 40 zemí, žila jsem v Kanadě i Mexiku a mým snem je nyní domek v Portugalsku. Živím se online marketingem, miluji knihy, věnuji se ale i hodně sportu, zdravému životnímu stylu a zajímá mě vše kolem spánku. Jsem také provozní ředitelka nanoSPACE.

Nejnovější články na blogu