...

SEO Restart 2023: SEO umírá, co s tím?

Disclaimer: Tento článek je experiment. Byl celý napsán pomocí ChatGPT 4 a obrázky generované v Midjourney v5. Jako podklady byly využity přednášky řečníků a jejich fotografie. Na každou přednášku byl použit maximálně 1 prompt. Kdo měl přednášku v PDF moc stručnou, nebo plnou obrázků, tak ten se do tohoto článku nedostal 😎

SEO Restart byl letos zaměřen na AI, generování obsahu a proměny linkbuildingu. Čtyři přednášky mě zaujaly nejvíce a zde jsem z nich pro vás provedl zápis. Děkuji všem řečníkům, byla to skvělá konference!

SEO restart 2023
Bylo opravdu narváno!

Václav Brynda: Linkbuilding v roce 2023: Návrat ke kořenům?

V současném digitálním světě je linkbuilding nezbytnou součástí SEO strategií. Ing. Václav Brynda se v rámci své přednášky zaměřil na to, jak se linkbuildingové strategie změnily pro rok 2023 a jak se vrátit ke kořenům této disciplíny.

Co se změnilo v roce 2023?

Václav Brynda se zaměřil na následující klíčové oblasti linkbuildingových strategií pro rok 2023:

 1. Diskuse s brandovými zmínkami.
 2. Blogování bez použití umělé inteligence (AI).
 3. Tématické a technické články.
 4. Odznaky kvality.
 5. Placené články a GuestPosting.

Diskuse a NoFollow odkazy

Význam NoFollow odkazů spočívá v návštěvnosti, brandových zmínkách, organickém získávání odkazů a síle domény. Václav zdůraznil důležitost práce na vlastních účtech, nespamování příspěvků s odkazy a vyhodnocování výsledků po 30 dnech.

Blogování a brandové zmínky

Blogování slouží ke získání organické návštěvnosti, přehledu o brandu, brandovým zmínkám a budování autority autora.

Tématické a technické články

Václav doporučil zaměřit se na tématické a technické články, které mohou přinést odkazy z opravdu silných webů. Je důležité využít svých kontaktů a nabídnout exkluzivní informace nebo odborný text.

Odznaky kvality

Odznaky kvality mohou být získány prostřednictvím recenzí, mystery shoppingu nebo díky dobrým kontaktům.

Placené články a GuestPosting

Václav Brynda zdůraznil, že je důležité hledat weby s potenciálním traffickem a efektivně pracovat s redakcí. Doporučuje se zaměřit na SEO články místo PR článků, které mohou být nákladnější.

Jak vypadá klasický den v linkbuildingu?

Václav se zaměřil na následující způsoby získávání odkazů:

 1. Výměna odkazů.
 2. GuestPosty.
 3. Koupené články.
 4. Offline LinkBuilding.
 5. Rozhovory.
 6. Sponzoring.

Je důležité získávat odkazy z různých zdrojů, jako jsou brandová slova na hlavních stránkách, holé URL nebo citované články. Výměna odkazů, guest posting a placené články jsou stále populární metody, ale offline linkbuilding, rozhovory a sponzoring také nabízejí nové příležitosti.

Václav také zdůraznil důležitost 3-way až 4-way odkazů, které by měly být implementovány s rozšířením minimálně 60 znaků a nejen v místě s odkazem. Citace a aktualizace článků mohou přinést další hodnotu pro odkazující stránku.

SEO restart 2023

Na co nezapomínat?

Václav Brynda zdůraznil důležitost neustálého zlepšování a učení se z chyb, protože linkbuildingové strategie se neustále mění a vyvíjejí. Důležité je sledovat aktuální trendy a přizpůsobovat strategii podle potřeb a cílů konkrétního projektu.

Závěr

Linkbuilding je klíčovou součástí SEO a v roce 2023 je třeba se vrátit ke kořenům a zaměřit se na hodnotný obsah, různorodost odkazů a brandové zmínky. Ing. Václav Brynda představil své osvědčené postupy a metody, které mohou být pro váš projekt inspirací. Pokud chcete vědět více o jeho práci, můžete ho kontaktovat na e-mailu Vasek.Brynda997@gmail.com nebo telefonu 731340322.

Vojtěch Fiala: Praktické využití AI v SEO pro začátečníky i (středně) pokročilé

V současné době je k dispozici mnoho nástrojů využívajících AI, jako jsou OpenAI, ChatGPT for sheets, Jasper, AIPRM, Adcreative.ai, a další. Tyto nástroje pomáhají s různými úkoly, jako je poznání cílové skupiny, identifikace vhodných témat, příprava struktury článku, příprava FAQ, odhad uživatelského záměru, příprava metadat a psaní regulárních výrazů.

Poznání cílové skupiny:

AI může pomoci s poznáním cílové skupiny tím, že analyzuje její potřeby, zájmy a preference. To vám umožní lépe přizpůsobit obsah vašeho webu potřebám svých návštěvníků.

Identifikace vhodných témat:

AI může identifikovat vhodná témata pro vaše články tím, že se zaměří na řešení problémů a otázek, které vaše cílová skupina hledá. To vám umožní vytvářet obsah, který je relevantní a zajímavý pro vaše čtenáře.

Content hub:

AI vám může pomoci vytvořit content hub – to znamená souvislý obsah, který je propojený a poskytuje uživatelům hodnotu. To může zlepšit SEO vašeho webu a zvýšit jeho autoritu v očích vyhledávačů.

Příprava struktury článku:

AI může navrhnout optimální strukturu článku, která je snadno čitelná a zároveň obsahuje klíčová slova a fráze, které jsou důležité pro SEO.

Příprava FAQ:

AI může také pomoci s přípravou FAQ sekce na vašem webu tím, že analyzuje otázky a odpovědi, které jsou pro vaši cílovou skupinu nejrelevantnější. To vám umožní poskytnout uživatelům hodnotný obsah a zároveň zlepšit SEO.

Odhad uživatelského záměru:

Umělá inteligence může pomoci s odhadem uživatelského záměru tím, že analyzuje chování návštěvníků na vašem webu a hledá vzory. To vám umožní lépe pochopit, co uživatelé očekávají, a přizpůsobit obsah tak, aby vyhovoval jejich potřebám.

Příprava metadat:

AI může také pomoci s přípravou metadat, jako jsou titulky, popisky a klíčová slova, která jsou důležitá pro SEO. Optimalizace metadat může zlepšit viditelnost vašeho webu ve výsledcích vyhledávání.

Psaní regulárních výrazů:

Umělá inteligence může usnadnit psaní regulárních výrazů, které mohou být užitečné při analyzování a filtrování dat pro SEO účely.

Na co si dát pozor:

Při využívání AI v SEO je důležité si dát pozor na některé potenciální úskalí, jako je spoléhání se na externí připojení, kopírování a vkládání textů, zastaralé informace nebo poskytování definitivních odpovědí bez kontextu.

Důležité zdroje:

Pokud chcete zůstat v obraze o novinkách a trendy v oblasti AI a SEO, sledujte důležité zdroje, jako jsou profily společností na LinkedIn (OpenAI, GenerativeAI, GPTAI) nebo odborníky z oboru.

Závěr:

AI nabízí mnoho příležitostí pro vylepšení SEO strategií, ať už jste začátečník nebo středně pokročilý. Využití umělé inteligence v SEO vám může pomoci lépe pochopit potřeby vaší cílové skupiny, identifikovat vhodná témata, vytvářet efektivní obsah a optimalizovat metadata. Nezapomeňte však být opatrní a dát si pozor na potenciální úskalí při používání AI v SEO.

Martina Zrzavá Libřická: Výzvy a překážky ve světě SEO: Jak se vyrovnat s obtížemi a dosáhnout úspěchu

Martina na SEO restartu probírala výzvy a překážky ve světě SEO, kterým čelí profesionálové z oboru. Budeme se zaměřovat na řešení problémů, které mohou pomoci dosáhnout úspěchu v oblasti SEO.

Hard skills vs. Soft skills

Hard skills, jako jsou technické SEO, obsahový marketing, analýza klíčových slov, optimalizace obrázků, link building a další, jsou nezbytné pro úspěch v oblasti SEO. Na druhou stranu, soft skills, jako je integrita, spolehlivost, efektivní komunikace, týmová práce a řešení problémů, jsou také důležité pro dosažení úspěchu.

Jak udržet krok s vývojem v oboru

SEO je neustále se měnící obor, a proto je důležité zůstat v obraze. Abyste udrželi krok, je důležité pravidelně se vzdělávat, plánovat a organizovat svou práci, automatizovat procesy, kde je to možné, a učit se delegovat úkoly.

One-Wo(man) Show

Mnoho SEO profesionálů pracuje samostatně, ať už interně ve firmách nebo jako freelancer. Je důležité najít komunitu kolegů a sdílet zkušenosti, rady a podporu. Navíc se může ukázat užitečné najít si mentora nebo mentorku, který vám pomůže s osobním a profesním rozvojem.

Balancování mezi úkoly

Správný projektový management je klíčový pro úspěšné SEO kampaně. Je důležité mít jasnou hierarchii úkolů, správně alokovat zdroje a dodržovat termíny. SEO projektový management také zahrnuje poskytování přehledů pro manažery a snadnou spolupráci mezi týmy.

Budování důvěry

Důvěra je zásadní pro úspěch v SEO. Je třeba vybudovat důvěru se svými klienty, kolegy a nadřízenými. To zahrnuje analýzu struktury organizace, vyhledávání spojenců a budování vztahů s klíčovými stakeholdery.

Jak se nezbláznit

 • Přijměte situaci Uvědomte si, co nemůžete ovlivnit a soustřeďte se na to, co můžete.
 • Plánujte Vytvářejte plány a mějte náhradní strategie pro různé scénáře.
 • Adaptujte se Buďte flexibilní a ochotni se přizpůsobit změnám a novým situacím.
 • Komunikujte Udržujte otevřenou komunikaci se svým týmem a klienty.
 • Vzdělávejte se Sledujte trendy v oboru a neustále se vzdělávejte, abyste byli připraveni na změny.
 • Naučte se říct ne Není třeba přijímat každý úkol nebo projekt. Naučte se říct ne, pokud to překračuje vaše možnosti.
 • Pracujte na svých emocích Naučte se zvládat stres a frustraci, abyste mohli lépe zvládat situace mimo vaši kontrolu.

Milan Zeman: SEO 3x jinak: Případové studie s reálným dopadem na B2B byznys

Podíváme na tři zajímavé případové studie od Milana Zemana z mytimi.cz, který představil svůj pohled na SEO a obsahový marketing. Tyto studie ukazují, jak lze dosáhnout významného dopadu na B2B byznys pomocí různých SEO strategií a taktik.

SEO restart 2023

1. Případová studie: B2B lead generation

Cíl: Zvýšit organickou návštěvnost o 20 %.

Strategie: Milan Zeman navrhl strategii založenou na průběžné tvorbě obsahu a získávání 3 až 4 odkazů měsíčně. Hlavní součástí strategie byla rešerše příležitostí, analýza klíčových slov, content gap, distribuce obsahu na weby o průmyslu, technologiích a podnikání a pravidelné publikování článků na blog.

Výsledky: Tato strategie vedla ke zvýšení organické návštěvnosti o 33 %, zvýšení konverzí o 11 % a snížení konverzního poměru o 18 %.

2. Případová studie: Nejvýkonnější blog

Cíl: Zlepšit metriky blogu.

Strategie: Pro dosažení tohoto cíle bylo potřeba provést několik základních úprav, jako je oprava sitemap, odstranění 404 chyb, optimalizace metadat a zavedení systému pro linkbuilding. Dále bylo nutné provést tunování článků, což zahrnovalo interní prolinkování, vytvoření boxíku specialisty a proces aktualizace článků.

Výsledky: Po provedení těchto změn došlo k nárůstu návštěv za rok ze 60 000 na 150 000, počtu leadů za rok ze 67 na 200, nových odběratelů newsletteru za měsíc z 0 na 20 a počtu klíčových slov na první stránce z 80 na 500.

3. Případová studie: Optimalizace akvizičních nákladů

Cíl: Zvýšit organickou návštěvnost, zlevnit akvizici a dosáhnout dvojnásobné návratnosti do 2 let.

Strategie: Zahrnovala SEO audit, pomocí odkazů pod

pořit stránky hlavních služeb, optimalizace Description, tvorba edukativního obsahu na webu ze 4 hlavních oblastí a harmonogram blogu. Důležitou součástí strategie byla také konverznost produktových stránek a jejich optimalizace.

Výsledky: Tato strategie přinesla výrazné zlepšení ve výsledcích – organická návštěvnost vzrostla o 173 %, náklady na získání zákazníka se snížily o 80 % a návratnost investic dosáhla 500 %. Zajímavým důsledkem bylo také zvýšená hledanost nevyžádaných hovorů.

Závěr

Tři případové studie představené Milanem Zemanem ukazují, že SEO a obsahový marketing mohou mít reálný dopad na B2B byznys. Klíčovými faktory úspěchu jsou promyšlená strategie, pravidelná tvorba obsahu a jeho optimalizace, a také důsledná implementace SEO prvků.

Příklady zde prezentované ukazují, že SEO není jen o získávání co nejvyššího počtu návštěv, ale také o konverzích a návratnosti investic. Úspěšné SEO strategie proto vyžadují široký pohled na celý proces a jeho souvislosti s ostatními aspekty byznysu.

Pokud chcete zlepšit svůj B2B byznys pomocí SEO a obsahového marketingu, je důležité najít správného partnera, který vám pomůže navrhnout a implementovat efektivní strategii. Věříme, že tyto případové studie vám poskytnou nápady a inspiraci pro váš vlastní byznys.

SEO restart 2023
V obecenstvu se objevil i John Mueller

Odkazy na všechny řečníky a jejich přednášky:

Prostor na odkazy pro další shrnutí SEO restartu:

Související články

Okomentovat

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zde se nacházíte

MarketingSEOSEO Restart 2023: SEO umírá, co s tím?

O autorovi

Lukáš Konečný
Lukáš Konečnýhttps://www.lkmedia.cz
Jsme duší markeťák, miluji hory a procestoval jsem desítky zemí světa. Na tomto blogu pro vás tvořím obsah z tématických oblastí, které jsou mi velmi blízké: o cestování, marketingu, financích a zdraví.

Nejnovější články na blogu