...

Mintos recenzia: Skúsenosti dlhodobého investora 2024

Poskytovanie P2P pôžičiek (ľudia ľuďom) bolo kedysi komplikované, ale teraz je dostupné pre každého s akýmkoľvek rozpočtom. Stačí sa zaregistrovať na niektorej z P2P platforiem a už na druhý deň si môžete požičať za výhodný úrok na celom svete. A kde inde by ste mali začať, než na najznámejšej P2P platforme Mintos.

Čo je Mintos?

Mintos je najobľúbenejšia P2P platforma v celej Európe. V júni 2022 mala viac ako 480 000 registrovaných investorov, ktorí prostredníctvom platformy požičali na rôznych trhoch neuveriteľných 8 100 000 000 EUR. O stabilite platformy svedčí skutočnosť, že od svojho vzniku v roku 2014 vyplatila investorom na úrokoch 138 miliónov EUR, a hoci sa na svojej ceste stretla s rôznymi prekážkami, v súčasnosti je najväčšou P2P platformou s priemerným ročným zhodnotením 10,16 %.

💡Dňa 19. augusta 2021 získal Mintos povolenie na prevádzku investičnej spoločnosti a licenciu inštitúcie elektronických peňazí.Je teda pod dohľadom lotyšského FCMC. To umožňuje Mintosu ponúkať zákazníkom nové finančné produkty, ako sú napríklad ETF fondy.

Skúsenosti s platformou Mintos

Skôr než začnem s opisom platformy, na úvod niekoľko mojich osobných skúseností. Na tejto platforme investujem už piaty rok a investoval som do tisícov menších pôžičiek. Do príchodu koronavírusu som o žiadnu neprišiel, ale samozrejme, že koronavírus s trhom zahýbal. Viac informácií o tejto mimoriadnej situácii nájdete nižšie.

Počas môjho pôsobenia na platforme ukončil činnosť len zlomok poskytovateľov úverov (z celkových 75), pričom išlo o rizikovejšie podniky (mali zlé hodnotenia od Mintosu a nezávislých hodnotiteľov) a celkový počet pôžičiek, ktoré poskytli, nebol závratný. Platforma ako taká zostáva silná a ponúka pôžičky od stabilných aj exotickejších poskytovateľov.

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že výber silných veriteľov je oveľa dôležitejší ako jednotlivé úvery. Ja si vyberám konzervatívnejšie – investujem predovšetkým do úverov od veriteľov s hodnotením A a A, ktorí síce ponúkajú nižšie úrokové sadzby, ale stále bez problémov zarobím 10 % ročne.

Zobrazenie základnej obrazovky platformy Mintos
Základná obrazovka Mintosu

Okrem toho mám menšie portfólio rizikovejších pôžičiek, pri ktorých dosahujem priemerné zhodnotenie 17 % ročne, ide najmä o spotrebné úvery v Kazachstane. Hoci som bol voči tomuto kroku skeptický, zatiaľ sa mi riziko vyplatilo.

POZOR! Do 30.8.2023 má Mintos špeciálnu akciu a všetci noví investori, ktorí sa zaregistrujú cez tento odkaz, dostanú okamžitý bonus 50 EUR a dodatočný bonus 1 % na úrokoch počas prvých 90 dní. Stačí prvýkrát nabiť 1000 EUR.

Mintos a koronavírus

Príchod koronavírusu vo februári 2020 zasadil veľký úder celému P2P trhu. Vládne obmedzenia na celom svete viedli k spomaleniu ekonomiky a mnoho ľudí bolo prepustených zo zamestnania – o mesiac neskôr sa začali prejavovať prvé účinky na trhu s úvermi, ľudia začali splácať oneskorene alebo prestali splácať úplne.

Situácii nepomohli ani rozhodnutia európskych vlád o zmrazení splátok spotrebiteľských a podnikateľských úverov, aby ochránili svojich občanov pred finančnými problémami. To však spôsobilo problém nám, investorom a poskytovateľom úverov.

Mintos zaujal veľmi zodpovedný prístup, znížil svoje náklady o 40 % a veľmi pozorne monitoruje stav všetkých poskytovateľov zapojených do platformy. Dnes už vieme, že nedošlo k odlivu pôžičiek, hoci sa očakávalo, že mnohé pôžičky pôjdu do defaultu – naopak, objavila sa tu príležitosť. Vystrašení ľudia začali predávať pôžičky na sekundárnom trhu (súčasť Mintosu) a sofistikovanejší investori mohli získať pôžičky s bonusom až niekoľko percent.

V apríli a máji 2020 som predal 80 % svojich úverov a odvtedy sa postupne vraciam späť. Celkovo sa v dôsledku koronavírusu približne 8 % mojich pôžičiek dostalo do platobnej neschopnosti, z ktorých sa mi vrátilo už viac ako 90 % (jún 2023).

Aktuálne skúsenosti českých investorov nájdete na stránke p2pforum.cz.

Zdaňovanie príjmov z pôžičiek na Mintose

Základná otázka: Musím sa pri investovaní zaoberať daňami?

Výnosy z investícií nie sú zdaňované spoločnosťou Mintosom, takže ich musíte uviesť vo svojom daňovom priznaní, ak presiahnu 240 EUR ročne. Nad touto hranicou sa už zdaňuje pätnásťpercentnou sadzbou. Vo všeobecnosti sa odporúča zdaňovať podľa § 8, pretože je to najjednoduchší spôsob. Výnosy sa sčítajú, prepočítajú sa výmenným kurzom na eurá, uvedú v daňovom priznaní a je to.

Viac informácií o zdaňovaní P2P pôžičiek nájdete na stránke Finlord.

Na Mintose môžete investovať aj do dlhopisov (predstavujúcich 6-20 pôžičiek naraz), ktoré podliehajú inej regulácii. Dlhopis je finančným nástrojom a Mintos je povinná zadržovať 20 % z výnosov ako daň. Môžete sa tomu vyhnúť doručením potvrdenia o daňovom domicile Mintosu.

Ako funguje Mintos

Mintos spája investorov (vás) a nebankové úverové spoločnosti, ktoré ponúkajú pôžičky jednotlivcom, podnikateľom a firmám na celom svete.Mintos je v podstate online trhovisko, kde si môžete kúpiť ľubovoľný počet akcií ich pôžičiek a podieľať sa na výnosoch. Na každej pôžičke sa podieľa veľký počet retailových investorov, takže je možné kúpiť akcie už od 10 EUR za kus.

Investovať môžete do 9 typov úverov v 12 rôznych menách a v 35 rôznych krajinách prostredníctvom viac ako 65 poskytovateľov.

Schéma vysvetľujúca fungovanie platformy Mintos
Ako funguje Mintos

Typy pôžičiek na Mintose

Mintos poskytuje základné štatistiky, z ktorých môžete veľa vyčítať. Napríklad tieto priemerné výnosy pre jednotlivé typy úverov.

Typ pôžičkyPriemerný výnos
Pôžička na auto10,2 %
Financovanie faktúr10,8 %
Hypotekárne úvery7,9 %
Krátkodobé spotrebiteľské úvery14,7 %
Osobné úvery12,9 %
Podnikateľské úvery11 %
Pôžičky so zábezpekou10,5 %
Poľnohospodárske úvery7,2 %

Dlhopisy na Mintose

Od jesene 2021 ponúka Mintos dlhopisy vďaka novej bankovej licencii. Dlhopisy na Mintose ponúkajú atraktívne výnosy, ale aj lepšiu diverzifikáciu a zvýšenú ochranu investorov.

Jeden dlhopis na Mintose obsahuje v sebe 6-20 pôžičiek. Podkladové pôžičky dlhopisu majú tieto spoločné znaky:

 • sú vydané tou istou úverovou spoločnosťou
 • sú vydané v tej istej krajine
 • majú rovnakú úrokovú sadzbu
 • majú rovnakú dobu splatnosti
 • majú rovnaký rozsah čiastky.

Investori majú k dispozícii podrobný prehľad o úveroch zahrnutých v jednotlivých dlhopisoch vrátane ich splátkových kalendárov.

V čom sa dlhopisy líšia od samostatných pôžičiek?

Ak investujete priamo do jednotlivých pôžičiek, nadobúdate vlastnícke právo k pohľadávkam z pôžičiek od úverových spoločností, ktoré dlžníkovi poskytli peniaze.

Dlhopisy však vydáva samotný Mintos (alebo subjekt v rámci jej skupiny) a dlžníkom voči vám je v tomto prípade Mintos. Každý dlhopis má svoje vlastné identifikačné číslo cenného papiera (ISIN).

Minimálna investícia do dlhopisov bude 50 EUR. Každá investícia poskytuje expozíciu voči všetkým podkladovým úverom v skupine.

Investori sú pri nákupe dlhopisov lepšie chránení

V súčasnosti vždy, keď investor investuje do pôžičiek na Mintose, existuje vlastná zmluva o postúpení pôžičky medzi investorom a úverovou spoločnosťou. Tieto investície nepodliehajú regulačnému dohľadu a nikto vám nič negarantuje.

Mintos dlhopisy sú však regulované finančné nástroje. Investori do dlhopisov Mintosu sú chránení rámcom MiFID II a zákonom o ochrane investorov.

Okrem toho sú investori na platforme Mintosu chránení vnútroštátnym systémom odškodnenia investorov, ktorý bol vytvorený v súlade s požiadavkami smernice EÚ 97/9/ES. Ak spoločnosť Mintos zlyhá pri poskytovaní investičných služieb, majú drobní investori nárok na odškodnenie vo výške 90 % nezvratnej straty, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia služby, a to až do výšky 20 000 EUR.

Typy trhov na Mintose

Na Mintose sú pre každú menu k dispozícii dve trhoviská – primárne a sekundárne.

Primárny trh

Na primárnom trhu nakupujete investície priamo od poskytovateľov úverov. Ide teda o ponuky samotných úverových spoločností. Za normálnych trhových podmienok býva primárny trh väčší ako sekundárny trh.

Ukážka primárneho trhu na Mintose
Primárny trh

Sekundárny trh

Sekundárny trh slúži na predčasný predaj vašich investícií iným investorom. Pracuje sa tu so zľavami a prirážkami. Ak je na sekundárnom trhu príliš veľa ponúk, máte možnosť poskytnúť zľavu, zvyčajne v rádoch percent.

Sekundárny trh tak predstavuje dvojitú príležitosť. Ako predávajúci sa môžete relatívne rýchlo zbaviť svojej investície a ako kupujúci môžete získať svoju investíciu so zľavou (bonus).

Ukážka sekundárneho trhu na Mintose
Sekundárny trh

Uvedené platí za bežných trhových podmienok, ktoré počas koruny nepanujú. Sekundárny trh je viac preplnený ako zvyčajne a je potrebné predávať investície s väčšou zľavou.

Ako investovať na Mintose

Platforma ponúka tri investičné možnosti: manuálnu a dve automatické.

Manuálne investovanie

Samozrejme, na Mintose môžete investovať aj manuálne, pričom máte k dispozícii celý rad filtrov a možností výberu úverov. Na trhu môžete filtrovať podľa:

 • Meny
 • Krajiny
 • Poskytovateľa pôžičiek
 • Typu úveru
 • Ratingu poskytovateľa
 • Záruky spätného odkúpenia
 • a ďalších 10 ďalších ukazovateľov

Manuálne investovanie je síce zaujímavé na zoznámenie sa s platformou, ale z dlhodobého hľadiska znamená, že strávite veľa času správou svojho portfólia. Preto Mintos ponúka automatizované investovanie.

Mintos Auto Invest

Nástroj Auto Invest vám umožňuje uautomatizovať časovo náročný výber investícií. Nastavíte si robota (stratégiu), ktorý investuje podľa vami stanovených kritérií, a o nič iné sa nestaráte. Môžete nastaviť niekoľko týchto robotov a mať väčšiu kontrolu nad automatizáciou.

Môžete uviesť, od ktorých spoločností máte záujem si požičať, úrokové sadzby, prijateľnú dobu splácania a výšku jednotlivých investícií. Stratégia potom môže vyzerať napríklad takto:

 • Názov stratégie: Pôžičky Lime
 • Poskytovateľ pôžičiek: Lime
 • Úroková sadzba: 8 % až 12 %
 • Doba splácania: max. 12 mesiacov
 • Výška investícií: 10 až 20 EUR
 • Veľkosť portfólia: max. 500 EUR

Mintos Invest & Access

I&A je na Mintosee pomerne novinkou, pôsobí tu od roku 2019. Je to investičný robot spravovaný spoločnosťou Mintos, ktorý automaticky investuje a diverzifikuje vaše portfólio podľa vlastného uváženia.

Portfolio & Access na Mintose
Portfolio & Access

V ideálnom prípade by mal dosahovať priemerný výnos s nižším rizikom a jeho hlavnou výhodou je, že časť peňazí máte okamžite k dispozícii. Robot môže tiež automaticky predávať úvery na sekundárnom trhu.

Ako som však zažil na vlastnej koži počas krízy spôsobenej koronavírusom, neexistuje žiadna záruka rýchleho vyplatenia prostriedkov. Robot môže predávať úvery len za „normálnych trhových podmienok“, ktoré v prvom polroku 2020 určite nepanovali. Sekundárny trh bol preplnený pôžičkami so zľavou a robotovi trvalo 2 mesiace, kým predal moje portfólio Invest & Access (spolu 500 EUR).

Preto musíte s garanciami na Mintose pracovať s rozumom. Nič nie je stopercentné.

Nové investičné stratégie

V priebehu roka 2020 I&A zanikne a na základe svojich skúseností spoločnosť Mintos vydáva 3 automatické investičné stratégie, ktoré odrážajú najbežnejšie nastavenia investorov I&A:

 • Diverzifikované stratégie
 • Konzervatívne stratégie
 • Stratégie s vysokým výnosom

Je to reakcia na počiatočný úspech programu I&A, ktorý využilo 50 % aktívnych investorov. Existujúce stratégie I&A sa automaticky prevedú na novú „diverzifikovanú stratégiu“.

Investičná stratégia Mintosu
Investičná stratégia Mintosu

Diverzifikované stratégie

Diverzifikované stratégie ponúkajú najvyššiu úroveň diverzifikácie a z nových stratégií sa najviac podobajú nástroju Invest & Access.

 • Diverzifikácia v rámci úverov bez zdržaniaod všetkých úverových spoločností s ratingom Mintos od A+ po C-
 • Investuje do pôžičiek so zárukou spätného odkúpenia a bez neho
 • Maximálna expozícia 15 % na jednu úverovú spoločnosť

Konzervatívne stratégie

Konzervatívne stratégie investují do úverov od úverových spoločností s portfóliami najvyššej kvality.

 • Investujú do úverov bez omeškania od úverových spoločností Mintos s ratingom A+ až B-
 • Portfólio spoločností musí byť aspoň z 80 % bez zdržania
 • Algoritmus uprednostňuje znižovanie rizika
 • Len úvery so zárukou spätného odkúpenia
 • Maximálna expozícia 15 % na jednu úverovú spoločnosť

Stratégia vysokého výnosu

Stratégia s vysokým výnosom investuje do úverov s najvyššími úrokovými sadzbami.

 • Investuje do 60 % úverov s najvyššími úrokovými sadzbami s ratingom Mintos od A+ do C-
 • Algoritmus uprednostňuje výnosy
 • Úvery so zárukou spätného odkúpenia
 • Maximálna expozícia 15 % na jednu úverovú spoločnosť

Interná zmenáreň

Na Mintose môžete investovať v 12 rôznych menách. Ako však získať inú menu ako eurá na Mintose bez toho, aby ste preplácali zbytočné percentá za nevýhodné prevody vo vašej banke?

Na prevod môžete použiť buď Revolut alebo internú zmenáreň.

Interná zmenáreň ponúka prevody medzi rôznymi menami za pomerne výhodné konverzné kurzy. Na Mintos platíte stredný (medzibankový) kurz za konverziu a platíte 0,7 % až 3 % poplatok za výmenu. Porovnajte to s 3 % až 5 %, o ktoré by vás inak banka obrala.

Zmenáreň na Mintose
Zmenáreň

Garancia pre investora

Na Mintose môžete pri investovaní sledovať dva nástroje, ktoré do určitej miery znižujú riziko vašej investície.

Buyback Guarantee

Na Mintose často uvidíte pôžičky so žltým štítkom – tzv. Buyback Guarantee. Stručne povedané, ide o garanciu, že ak dlžník nespláca úver dlhšie ako 60 dní, veriteľ od vás úver odkúpi aj s úrokmi.

POZOR! Toto nie je garancia od Mintosu, ale od poskytovateľa. Ak má problémy samotný poskytovateľ, je nepravdepodobné, že by od vás úver odkúpil. Ak poskytovateľ skrachuje, môžete prísť o požičané peniaze, ak je na pôžičke Buyback Guarantee.

LTV (Loan to Value)

LTV je ukazovateľ, ktorý vyjadruje pomer úveru k hodnote založeného majetku. Čím je toto číslo menšie (napr. 80 %), tým je úver bezpečnejší. To znamená, že hodnota založeného majetku je vyššia ako hodnota poskytnutého úveru.

Mintos promo kód

Mintos zvyčajne ponúka bonus pre nových investorov vo výške 50 USD pri dobití 1 000 USD alebo viac a ďalšie 1 % p.a. počas prvých 90 dní.

Mintos vs. Zonky

Občas sa ma ľudia pýtajú na rozdiel medzi Mintosom a Zonky, preto to vysvetlím priamo tu. Mintos je platforma, ktorá poskytuje poskytovateľom pôžičiek možnosť nájsť investorov (vás). Vďaka tomu ponúka širokú škálu úverov z celého sveta a veľmi dobrý spôsob, ako diverzifikovať svoje portfólio.

Na druhej strane, Zonky je nebankový poskytovateľ v Českej republike, ktorý vytvoril vlastné trhovisko na vyhľadávanie investorov. Tá však ponúka len pôžičky od Zonky. Navyše, napríklad úrokové sadzby v Česku nie sú veľmi atraktívne a v porovnaní s Mintosom je investovanie na Zonky o polovicu menej výnosné.

Často kladené otázky

Koľko môžem zarobiť na Mintos?

Závisí to od vášho portfólia a úrovne rizika, ale priemerný používateľ dosahuje zhodnotenie približne 10 % ročne.

Dokáže Mintos investovať automaticky?

Áno, má na to špecializované nástroje nástroje Auto Invest a Invest & Access. Oba sa používajú na automatické investovanie.

Ponúka Mintos bonus za registráciu?

Mintos zvyčajne ponúka bonus pre nových investorov vo výške 50 USD pri dobití 1 000 USD alebo viac a ďalšie 1 % p.a. počas prvých 90 dní.

Je investovanie do Mintosu bezpečné?

Bezpečnosť je relatívna – ako každá investícia, aj Mintos je spojený s určitým rizikom. Mintos je však regulovaný a transparentný, čo z neho robí spoľahlivú platformu.

Ktorá platforma je lepšia, Mintos alebo Bondora?

Obe platformy majú svoje výhody. Mintos ponúka väčšiu diverzifikáciu, zatiaľ čo Bondora je známa svojím jednoduchým rozhraním. Vaše rozhodnutie by malo závisieť od vašich individuálnych investičných cieľov.

Ako funguje Auto Invest na Mintose?

Auto Invest na Mintose je váš osobný investičný asistent. Stačí nastaviť svoje preferencie a Auto Invest vyberie a zrealizuje investíciu za vás. Môžete tak ušetriť čas a zároveň diverzifikovať svoje portfólio.

Aké sú alternatívy k Mintosu?

Existuje mnoho alternatív k Mintosu, napríklad Bondora, PeerBerry alebo Twino. Každá z nich má svoje vlastné jedinečné funkcie a ponuky, preto si vyberte tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám!

Čo je to Mintos?

Mintos je P2P investičná platforma, kde požičiavaním ďalším osobám a firmám môžete zhodnocovať svoje peniaze.

Ktorá platforma je lepšia, Mintos alebo Bondster?

Obe platformy majú svoje výhody aj nevýhody. Mintos ponúka väčšiu diverzifikáciu, ale Bondster je tiež obľúbený vďaka svojmu používateľsky prívetivému rozhraniu a konkurencieschopným výnosom. Vaše rozhodnutie by malo závisieť od vašich individuálnych investičných cieľov.

Mintos kontakt – kde ho nájdem?

Ak chcete kontaktovať Mintos, najlepšie je použiť ich kontaktný formulár: https://help.mintos.com/hc/en-us/requests/new

Aký je stav pohľadávok za spoločnosťou Wowwo Mintos?

Podľa najnovších správ sa prípad Wowwo vs. Mintos dostane pred arbitrážny súd a na rozhodnutie sa stále čaká, rozsudok je v nedohľadne. Zdroj: https://www.mintos.com/blog/update-on-wowwo/ .

Súvisiace články

Okomentovať

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tu sa nachádzate

Financie a investícieAko investovaťMintos recenzia: Skúsenosti dlhodobého investora

Najnovšie články na blogu